Австрия

Австрия - винопроизводство и сортове

Австрия е страна, която сред ценителите на виното е известна с пикантните си бели вина, с богатите си десертни вина, а не са за пренебрегване и тежките, плътни червени вина. Според голяма част от ценителите вината предлагани от Австрия стават все по-добри с всяка изминала година.

Австрия - райони за винопроизводство

Австрийската винена карта се разделя на  четири основни зони, в които се намират 16-те района за винопроизводство. Четирите зони от север на юг са: Ниедеростерайх (Niederosterreich), Виен (Wien), Бургенланд (Burgenland) и Щайермарк (Steiermark).

  • Ниедеростерайх включва районите Вахау (Wachau), Камптал (Kamptal), Кремстал (Kremstal), Донауланд (Donauland), Трайсентал (Traisental), Карнутрум Вайнвиертел (Carnutrum Weinviertel) и Терменрегион (Thermenregion).

Австрия - система за качествен контрол на вината

Системата за качествен контрол на вината в Австрия много напомня на тази в Германия, както и обозначенията на етикетите. На етикетите на вината от Австрия трябва да има следната информация: Използваният сорт грозде - това е индикация, че минимум 85% от използваното грозде е от посоченият  на етикета сорт.