България

България - винопроизводство и сортове грозде

Отглеждането на лозя и правенето на вино по земите на България датира още от дълбока древност. Траките, които са населявали земите ни преди основаването на Българската държава са били изключително талантливи земеделци и отглеждането на лозя е било част от поминъка им.

Виното е било част от ежедневието им, а също и задължителна част от всички обредни ритуали в чест на техните богове. В продължение на векове отглеждането на лозя в България се запазва като семейна традиция и почти във всяко българско семейство на трапезата е имало домашно приготвено вино.

България - райони за винопроизводство

От 1962 година България е разделена на пет лозаро-винарски района с постановление N:162 на Министерски съвет. Районите са: Дунавска равнина,  Черноморски район, Розова долина, Тракийска низина и Долината на Струма.

  • Дунавска равнина - както можем да преценим и от името това е районът, който обхваща площите в Дунавската равнина на север от Стара планина. Районът се характеризира с умереноконтинентален климат с горещи и дълги лета и със също толкова дълги и студени зимни дни. Основните сортове, които се отглеждат в този район са: Мускат Отонел, Шардоне, Алиготе от белите и Каберне Сoвиньон, Гъмза и Мерло от червените.

България - система за качествен контрол на вината

В България има две основни групи, към които се причисляват вината - трапезни вина с географски указания и качествени вина от определен район.

На трапезните вина с географски указания могат да бъдат изписани следните поясняващи и категоризиращи означения:

  • Резерва (Reserve) - означава, че виното е сортово (само от един сорт грозде) и че е отлежало минимум една година преди срещата си с пазара.
  • Премиум (Premium) - това е сортово вино, отличено като най-доброто от цялата реколта и количеството му не надвишава 1/10 от общото произведено.