Дегустация

Условия за провеждане на дегустация

Преди започването на самия процес на дегустация е важно да са спазени някои условия за нормалното и обективното и протичане. Важно е да се знае, че дегустацията е доста субективен процес за всеки отделен човек (дегустатор). Нека да започнем от изборът на подходящи чаши за провеждане на дегустация - избраните чаши би трябвало да са абсолютно чисти и полирани, както и да са направени от тънкостенно стъкло. Столчето и основата на чашата трябва да позволяват на дегустатора да държи чашата така, че телесната му топлина да не се прехвърля на виното в чашата.

Дегустация на вино - основни типове

wine_glassОсновните типове на винена дегустация, които се провеждат са : хоризонтална, вертикална, дегустация на свободен принцип и т.н. “сляпа дегустация“. Хоризонтална дегустация - за провеждането на такава дегустация основният фактор е използването на вина от една и съща реколта. Като начало следва да се определи реколтата, която ще се дегустира, а веднага след това да се уточнят всички допълнителни ограничения - дали ще са само бели или само червени вина, дали ще се дегустират вина само от един сорт или повече, дали вината ще са от определен регион или ще се включат повече от един райони и т.н.

Дегустацията-стъпка по стъпка

wine_tastingКато увод е добре се отчете, че дегустацията не е просто гледане, помирисване и отпиване, а е сбор от трите съчетани с процес на дедуктивно мислене и анализиране на това, което сме получили като информация от нашите сетива и рецептори. Първата стъпка от дегустацията е оценяването на външния вид на виното, като се използва белия фон от покривката на масата, бял лист или салфетка.

Аромати във виното

wine_glassИзброените в тази статия аромати съвсем не изчерпват всички възможни, които могат да се различат в едно вино. Тези са най-често срещаните и най-лесно разпознаваните от любителите на вина. Някои от тези аромати са строго специфични за определени сортове грозде или винопроизводствени райони, също така и винопроизводствени практики и процеси, докато една немалка част се срещат с различен интензитет при повечето от популярните сортове и вина.

Дефекти във виното

Дефектите във виното от гледна точка на консуматора варират по сила и степен на усещане. За това допринасят както личните вкусове, така и различната степен на толерантност спрямо повишени киселинни, захарни, СО2 и т.н нива във виното. Характерно за някои нации е завишената им толерантност към определени параметри във виното. Италианците например толерират по-тръпчиви вина, германците възприемат добре вина с по-високи нива на СО2, а американците имат по-висока толерантност към остатъчната захар във виното.