Дегустация на вино - основни типове

wine_glassОсновните типове на винена дегустация, които се провеждат са : хоризонтална, вертикална, дегустация на свободен принцип и т.н. “сляпа дегустация“. Хоризонтална дегустация - за провеждането на такава дегустация основният фактор е използването на вина от една и съща реколта. Като начало следва да се определи реколтата, която ще се дегустира, а веднага след това да се уточнят всички допълнителни ограничения - дали ще са само бели или само червени вина, дали ще се дегустират вина само от един сорт или повече, дали вината ще са от определен регион или ще се включат повече от един райони и т.н.

Този тип дегустации позволява в много по-голяма степен да се сравнят постиженията на различни производители, отколкото да се разгледат характерните особености на избраната реколта. Пример: Ще се дегустират вината от сорта Мерло от избите “А”, ”B”, ”C”, ”X”, ”Y” и “Z”, като всички вина са от реколта 2006. Вертикална дегустация - за провеждането на този тип дегустация важното условие е да се селектират вина от различни реколти, но от една и съща изба производител. Почти сигурно е, че избата произвежда повече от един вид вино, така че е необходимо да се избере едно от което да се дегустират няколко последователни реколти. Пример: От избата “Х” избраните вина за хоризонтална дегустация са Шардоне от реколтите 2000, 2002, 2003, 2005, 2007 и 2008. По този начин дегустирайки едни и същи вина от един и същ производител се отчитат съществените прилики и разлики между всяка от селектираните реколти. Свободна дегустация - при този тип дегустация практически няма ограничения при избора на вина за провеждането и. Разбира се могат да се въведат някакви критерии, като избор на специфичен район, сорт грозде, ценова категория и т.н. Възможно е вината за дегустацията да отговарят на цял куп критерии, което би направило дегустацията доста специфична, но и доста по-трудна по отношение избора и набавянето на необходимите вина. Пример: Ще се дегустират две бели, едно розе, три червени и едно десертно вино от район “Х”, oт избите “А”, ”B”, “C” и “Д”. Белите вина и розето са реколта 2007, червените вина са от реколти 2004 и 2005, а десертното вино е от реколта 2003. Сляпа дегустация - така се нарича дегустация, при която предварително подаваната информация на дегустиращите е минимална или въобще липсва такава. Участниците в такава дегустация трябва да разполагат със солидни теоретични познания, както и немалко умения придобити чрез практически опит. При дегустацията “на сляпо’’ участниците сами трябва да достигнат до желаната информация, вследствие анализ на параметрите на виното. Единствената информация, която дегустиращите получават е благодарение на техните сетива - визуални, ароматни и вкусови възприятия. От там нататък дегустиращият прави своите логически заключения относно евентуалната реколта, сортова характеристика, регион, производител, ценова категория и т.н. и накрая дава своята оценка относно качеството на виното. Това е изключително полезен метод за развиване и усъвършенстване на способността на дегустатора да прави качествен и безпристрастен органолептичен анализ на вина.

Етикети: