Декантиране на вино

decanterЗащо се декантира виното?
Първият въпрос, на който трябва да потърсим отговора е какво се случва с виното, когато отворим бутилката? Ами започва процес, който се нарича аерация и виното влиза в контакт с въздуха и започва да „диша“. Много спорен е въпросът, дали този процес променя по някакъв начин органолептичните свойства на виното.

Има привърженици на тезата, че оказва влияние, както има и други които смятат, че този процес не повлиява ароматно-вкусовите качества на виното. Изглежда тенденцията е привържениците на тезата, че контактът с въздуха оказва влияние на виното да стават все повече, така че нека разгледаме въпроса внимателно.

И така - декантират се вина, които биха спечелили от по-дълъг контакт с въздуха, какъвто контакт би подобрил ароматно-вкусовите им качества и позволил по-бързото им разгръщане. Другият случай, в който абсолютно задължително декантираме вината е когато те имат седимент (утайка) с цел отстраняването му.

Кои вина се декантират?

Бели, червени или розета, млади или стари вина, пенливи или трапезни вина - кои от тях се декантират? Задължително декантираме отлежалите червени вина от Бордо (Франция), отлежалите портове, както и всички вина, които видимо имат седимент. Има немалко вина, за които декантирането не е задължително, тъй като липсва седимент, но в случай, че се декантират, те биха показали по-добри качества по-бързо, отколкото ако се налеят директно в чаша. Такива са отлежали купажни или сортови вина предимно от Каберне Сoвиньон. Под отлежали се има предвид вина отлежавали 8-10 и повече години. Запомнете, че пенливите вина никога не се декантират, първо защото нямат седимент и второ биха загубили немалка част от налягането и температурата си, а това са много важни фактори за тези вина. Белите вина по принцип също не се декантират (нямат седимент, а и температурата им би се повишила, което е нежелано за белите вина), като изключение може да се направи само за най-отлежалите и съответно най-добрите и най-скъпите вина на Бургундия. За целта ви е нужен специален декантър за бели вина, който след декантирането да можете да поставите в кофата с лед, но ефекта от декантирането би се постигнал и с по-големи чаши стил Бургундия (те са с форма на балон и са с много голяма вместимост - някои модели надвишават обем от един литър). В този случай е важно, когато наливате да поддържате минимално количество вино в чашата, за да избегнете ненужно затопляне.