Историята на Bordeaux En Primeur

Много години търговията с вина от Бордо (Bordeaux) е била и все още е зависима от уникална система за търговия наречена "En primeur". Както всяка система и тази има своите предимства и недостатъци и разбира се и своите поддръжници и критици. Историята на тази система проследява корените и до 12-ти век, когато продажбата на вино в барели (бъчви) е било често явление. Вината в бъчвите в никакъв случай не са били във финалния си вид, но тъй като търсенето на вина от Бордо в Англия набирало скорост надали това е бил определящ фактор. Засиленото търсене в Англия било най-вече от страна на благородниците, богатите търговци и земевладелци и разбира се от кралския двор.

Нека да погледнем какво се е случвало в Бордо. И така вината започват пътя си от шатото на някой земевладелец и преди да попаднат във владение на търговците (negociants) за кратко са собственост на така наречения кортие (courtier). Ролята на кортиера е била относително проста - да бъде посредник между изнежените и чувствителни земевладелци и агресивните и груби търговци. За краткотрайното си и скромно участие в процеса кортиера обикновено е добавял 2% към стойността на вината и ги е продавал на т.н. негосиан (negociant). Ролята на негосиана е била изключително отговорна и е имала своите задължения и привилегии. След покупката на бъчвите с незавършеното вино негосиана е отговарял за всички дейности - транспорта на бъчвите, отлежаването при подходящи условия, бутилирането и най-накрая продажбата на малки търговци или директно на консуматори. Негосиана е купувал вината след дегустация в шатото през пролетта след реколтата в момент, който е далеч от готовност за продажба. Всъщност такава покупка може да се оприличи с купуване на къща само след поглед отвън, без да се разгледа отвътре. Финансовият риск за търговеца е бил огромен, имайки предвид, че виното е жив организъм и се развива не винаги в желаната посока. От друга страна и възможностите за печалба в успешни и благосклонни години не са малки - търговец имащ на склад цялото или почти цялото количество от определена реколта е в състояние да диктува цените на пазара и да направи сериозна печалба. Възможно е и определена реколта да не е много успешна поради големите количества на склад или поради засенчване от успеха на предходна реколта.

Крайният консуматор навлиза активно в "en primeur" системата много късно - едва през 70-те години на миналия век. Основните причини довели до това участие са две - отличните икономически времена за голяма част от страните, както и лесния достъп до препоръките и оценките на винените експерти и критици.

Вижте продължението в следващата статия по темата - "Как работи системата Bordeaux En Primeur"!

Етикети: