Обучение сервиз

Waiters Training Program

Същност: Обучението има за цел да подготви в максимално кратък срок персонала ангажиран със сервирането на храна и напитки в търговския обект. Залага се на минимума необходим като общи познания и се акцентира на нуждите на търговския обект. При завършване на обучението се провежда изпит (тест), който да даде представа за положените усилия от страна на персонала.

Времетраене: 4 часа - два дни по 2 астрономически часа.

Учебни материали: Всички участници в обучението получават принтиран учебник и се очаква да отделят 2-4 часа за предварително запознаване с теоретичната част.

Презентационни материали: PPT сесии за всяка част от обучението.

Какво включва:

Ден първи:

 • подготовка преди започване на работа
 • оперативка преди работа
 • подготовка на търговската зала за работа
 • запознаване с меню, бар лист, винен лист

Ден втори:

 • номерация и позиции
 • вземане на поръчка, сервиране и отсервиране
 • справяне с трудни клиенти и ситуации
 • приключване на работния ден
 • изпит - тест

Цена: 80 лева за участник (60 лева такса, 10 лева за учебник и 10 лева за изпит)

Минимален брой участници: 4

Отстъпки: 6-8 участници – 10 %, 9-12 участници – 15%, 13+ участници – по договаряне. Курса се заплаща при получаване на учебниците и се издава фактура.

* Обученията се провеждат на място в търговския обект. За обучение извън района на град Бургас се начисляват разходи за транспорт и настаняване.

Преминалите това обучение ще придобият знания и опит, които ще подобрят:

 • Качеството на обслужване
 • Обема на работа
 • Нивото на продажби
 • Имиджа на търговския обект

Лектор: Александър Скорчев

 • старши преподавател в Академия за Вино и Спиртни Напитки “WSAB”
 • сертифициран от “WSET” Лондон

За контакти: 0887 544 297 / latur@abv.bg

Етикети: