Сервиране на пенливи вина

Сервирането на шампанско и пенливи вина по принцип не се различава много от сервирането на тихи, трапезни вина. Разликите и специфичните особености са няколко, при спазването на които резултатът ще е добър сервиз, без нежелани инциденти. Първото, което трябва винаги да имате предвид с тези вина е те да бъдат добре охладени, както и при пренасянето им от хладилника до масата на клиентите да няма резки сътресения (разклащането на пенливите вина води до повишаване на налягането в бутилката, а крайния резултат е фонтан при отварянето, което от своя страна е абсолютно недопустимо).

След представянето на пенливото вино на клиента идва момента на отваряне на бутилката - процедура, от която все още много хора работещи в ресторантьорският бранш изпитват малък ужас. Уверявам ви, че няма нищо страшно стига да следвате инструкциите описани по-долу и с малко практика ще бъдете в състояние  правилно и лесно да отворите бутилка пенливо вино.

След като отстраните фолиото обвиващо тапата хванете бутилката за гърлото с лявата ръка, така че палецът ви да е на върха на тапата. С дясната ръка внимателно развийте металната кошничка, след което я отстранете. През цялото това време лявата ви ръка е на гърлото на бутилката и палецът ви остава на върха на тапата - това е с цел предотвратяването на случайно и нежелано излитане на тапата. Излитането на тапата може да бъде много опасно за вас и за околните,  тъй като налягането в бутилката е около 6 атмосфери (за сравнение налягането на автомобилна гума е 2 атмосфери).

Държейки гърлото на бутилката и тапата с лявата ръка, с дясната ръка хванете бутилката за дъното и започнете внимателно да я  завъртате в посока обратна на часовниковата стрелка. Запомнете - не дърпате и не завъртате корковата тапа, а завъртате бутилката до изваждането на тапата.

Следва дилемата дали като махаме тапата да се чува характерният пукащ звук или процесът да е възможно най-безшумен. Отговорът е, че правилната процедура е това да става възможно най-тихо, вместо изпукване при отварянето да се чуе само леко изсъскване (тъй като при изпукване има голяма загуба на налягане и пенливостта на виното намалява, което рефлектира върху качеството). Разбира се, ако клиентите ви държат повече на веселбата, отколкото на качествения сервиз, тогава с чиста съвест можете да направите така, че тапата да изпука.

Оттук нататък сервирането е същото, както и при трапезните вина, като трябва да се има предвид, че бутилката е по-тежка, гърлото на чашите е доста по-малко и при наливане се изисква известна доза концентрация. След напълване на чашите на клиентите (добре е  около 1/2 от обема на чашата да е пълна) бутилката се поставя в кофа с лед в близост до клиентите, така че този който я е поръчал да има добра видимост към нея.