Унгария

Унгария - райони и сортове грозде

ungaria_vinena_kartaУнгария е една от страните с най-отдавна установени традиции в  областта  на винопроизводството. Разнообразието от местни сортове характерни само за страната е огромно, като лидерството е при белите сортове - над  2/3 от всички лозя. В страната има обособени 22 района за винопроизводство, които се намират в няколко основни зони: Централна и Южна, Югозападна, Езерото Балатон и Северна.

Унгария - районът на Токай

tokaiРайонът на Токай (Tokaji) е световно признат район за винопроизводство, най-вече известен с уникалните си десертни вина. За световната им слава изключителен принос има френският крал Луи XIV, който обявява Токайските вина за крале на вината (Vinum Regum, Rex Vinorum – Wine of Kings, King of Wines – Вино на кралете, крал на вината,). Това до голяма степен накърнява достойнството на французите и популярността на краля за известно време спада, именно благодарение на тези му изказвания.