ЮАР - винопроизводство, райони и сортове

iuzna_afrika_vinena_kartaПроизводството на вино в ЮАР започва през 1652 година благодарение на холандеца Ян Ван Риебек. Веднага след основаването на компанията си за горива, той внася първите лози от Европа и през 1659 година прави първото си вино. Важна роля       по това време играят и бегълците от Франция, чиито лозаро-винарски умения са били пословични. Оттогава винената индустрия в страната  има своите върхове и падения.

Склонноста към огромно производство в началото на 20-ти век за известно време съсипва репутацията на южноафриканските вина. Резултатът е създаването на асоциация - KWV през 1918 година, която внимателно и стриктно да следи за количествените и качествените измерения на вината, както и за поддържането на постоянни цени. Доста по-късно през 1973 година е въведена районираща система наречена "Уайн ъв Ориджин"  -  Wine of Origin (WO), която е съобразена с действащите по това време европейски правила за лозаро-винарство.

След падането на апартейда през 1991 година и с избирането на Нелсън Мандела през 1994 година настъпват значителни промени и винената индустрия вече е широко отворена към света. Създават се бизнес отношения със страни, които до този момент са бойкотирали всякакви отношения със страната. Настъпват драстични промени в отглеждането на лозята, тъй като до тогава фермерите са наблягали на големите добиви и основно са произвеждали различни брендита. Високите изисквания, които се налагат от световните пазари насочват собствениците на лозята към контролирани добиви, високо качество на вината, както и към нови пазарно ориентирани сортове. Сортовете използвани за обемната продукция на брендита отстъпват място на така наречените благородни сортове като Шардоне, Совиньон Блан, Каберне Совиньон, Мерло, Шираз и Пинотаж. Все още над 1/3 от всички лозя са засадени с Шенин Блан, който е най-масовият сорт в ЮАР, но постепенно отстъпва място на новите сортове. Други разпространени сортове в по-малки мащаби са Коломбар, Сенсо (наричан от местните Ермитаж) и Пино Ноар.

В страната определено доминират белите сортове и резултатите при тях са на доста добро ниво, докато при червените нещата не стоят точно така. Качествени червени вина се правят малко и почти винаги от едни и същи райони - Константиа (Constantia), Хайделберг (Heidelberg) и Саймънсбърг (Simonsberg). Освен тях и трапезните бели се правят и десертни и ликьорни  вина (направени в стила на порт и шери) с много добро качество и пенливи вина.

Всички лозови масиви в ЮАР са съсредоточени в радиус от 250 км от Кейптаун и нос Добра Надежда. Разделението става по региони, които от своя страна са разделени на дистрикти, дистриктите се делят на по-малки зони наречени уард (ward) и най-малката териториална единица е истейт (estate). Най-важните от регионите са: Coastal Region, Breede River Valley, Klein Karoo, Orange River и Olifants River. Поради сухият климат, в някои от тези райони изкуственото напояване е жизненоважен фактор за развитието на лозите.