Primary tabs

Тест 2 - Райони и ключови сортове грозде

В този тест акцента е върху някои от най-значимите райони за винопроизводство и ключовите сортове, които се използват за направата на сортови или купажни вина. Степен на трудност 1 от 5.

Questions:10
Available:Always
Pass rate:80 %
Backwards navigation:Allowed