Primary tabs

Тест 2 - Райони и ключови сортове грозде

Question 1 of 10

Кой от изброените сортове не участва в състава на червените купажи от Бордо?

Каберне Совиньон

Мерло

Пино Ноар

Каберне Фран