Primary tabs

Тест 3 - Търговски марки на българския пазар

В този тест може да проверите знанията си относно търговските марки вино на българския пазар. Често позната е само търговската марка, без да се знае кой производител стои зад нея. Степен на трудност 1 от 5.

Questions:10
Available:Always
Pass rate:80 %
Backwards navigation:Allowed