Primary tabs

Тест 4 - Френски вина и региони

В този тест може да проверите знанията си за френските вина и райони. Степен на трудност 2 от 5.

Questions:10
Available:Always
Pass rate:80 %
Backwards navigation:Allowed