Primary tabs

Тест 4 - Френски вина и региони

Question 1 of 10

Кое от изброените вина е логично да е с най-висока пазарна стойност?

Божоле

Моргон

Божоле Нуво

Божоле-Вилаж