Primary tabs

Тест 5 - Познавате ли пенливите вина?

С този тест може да проверите познанията си относно пенливите вина. Степен на трудност 1 от 5.

Questions:10
Available:Always
Pass rate:80 %
Backwards navigation:Allowed