вино

Обучение вино

Wine knowledge and service

Същност: Обучението има за цел да подготви в кратък срок персонала ангажиран със сервирането на вино в търговския обект. Залага се на основните необходими познания и се акцентира на нуждите на търговския обект. При завършване на обучението се провежда изпит (тест), който да даде представа за положените усилия от страна на персонала.

Кое вино да отлежава?

Често ми се случва да ми задават този въпрос. И в много от случаите очакванията са да махна с вълшебна пръчка, да придобия замислен вид и да дам отговор с една или максимум две думи. За съжаление отговора на този въпрос не се събира в едно изречение, камо ли в една дума. А и не разполагам с вълшебна пръчка. Като отправна точка е редно да се определи разбираема дефиниция за това какво точно е отлежаване на вино.

Дефекти във виното

Дефектите във виното от гледна точка на консуматора варират по сила и степен на усещане. За това допринасят както личните вкусове, така и различната степен на толерантност спрямо повишени киселинни, захарни, СО2 и т.н нива във виното. Характерно за някои нации е завишената им толерантност към определени параметри във виното. Италианците например толерират по-тръпчиви вина, германците възприемат добре вина с по-високи нива на СО2, а американците имат по-висока толерантност към остатъчната захар във виното.

Термини във винопроизводството - В

Ват - Сборно наименование за вертикални, дървени съдове - обикновено с голяма вместимост.

Венданж - Френската дума за “реколта”.

Венданж Тардив -  Френски израз за “късна реколта”.

Вендемиа - Италианската дума за “реколта”.

Декантиране на вино

decanterЗащо се декантира виното?
Първият въпрос, на който трябва да потърсим отговора е какво се случва с виното, когато отворим бутилката? Ами започва процес, който се нарича аерация и виното влиза в контакт с въздуха и започва да „диша“. Много спорен е въпросът, дали този процес променя по някакъв начин органолептичните свойства на виното.

Поръчка на вино в ресторант

В много случаи поръчването на вино в ресторант и свързаните с него ритуали са доста притеснителни моменти, както за обслужващият персонал, така и за поръчващият виното (особено ако е човек, който отскоро консумира вино и не е запознат с процедурите). В редовете по-долу  ще се опитам без да използвам сложни и непознати термини да обясня какво се очаква от вас, както и какво да очаквате от човека, който ви обслужва в ресторанта. Надявам се, че след запознаването ви с основните правила за винен сервиз ще се чувствате много по-комфортно и ще бъдете по-уверени при следващото ви посещение на ресторант.

Въведение в света на виното

В света съществува огромно разнообразие от алкохолни напитки получени чрез ферментацията на сладки течности или мъст. Като изходна суровина се използват плодове, мед, мляко и т.н. Безспорно най-значимите напитки получени в резултат на тяхната ферментация са виното и бирата. Виното е алкохолна напитка получена чрез ферментацията на грозде (понякога може да срещнем напитка означена като „вино“ и получена от изходни суровини като ягоди, малини, сливи, банани, касис и т.н.).