обучение

Обучение вино

Wine knowledge and service

Същност: Обучението има за цел да подготви в кратък срок персонала ангажиран със сервирането на вино в търговския обект. Залага се на основните необходими познания и се акцентира на нуждите на търговския обект. При завършване на обучението се провежда изпит (тест), който да даде представа за положените усилия от страна на персонала.

Обучение бар

Bar Training Program

Същност: Обучението има за цел да подготви в кратки срокове персонала ангажиран с продажбата и сервиране на алкохолни напитки в търговския обект. Залага се на минимума необходим като общи познания и се акцентира на нуждите на търговския обект. При завършване на обучението се провежда изпит (тест), който да даде представа за положените усилия от страна на персонала.

Обучение сервиз

Waiters Training Program

Същност: Обучението има за цел да подготви в максимално кратък срок персонала ангажиран със сервирането на храна и напитки в търговския обект. Залага се на минимума необходим като общи познания и се акцентира на нуждите на търговския обект. При завършване на обучението се провежда изпит (тест), който да даде представа за положените усилия от страна на персонала.